Pomagamy Twojej firmie pozyskać dofinansowania i zrealizować innowacyjne projekty europejskie

Zadaniem Fuel Funding jest wspieranie Twojej firmy w procesie pozyskiwania funduszy na innowacyjne projekty. Zapewniamy dostęp do środków unijnych i funduszy strukturalnych. Spełniamy w ten sposób wizje przedsiębiorców i razem zbliżamy się do wspólnego celu.

Fundusze

Ścieżka konkursowa

Wyróżnia nas unikalny proces Agile Funding zawarty jedynie w dwóch krokach. Metodę Agile Funding stosujemy zarówno w przypadku ścieżki konkursowej, jak i ścieżki partnerskiej.
Zajmujemy się procesem prowadzenia projektu na każdym jego etapie. Rozliczamy go, piszemy wnioski o dofinansowanie, składamy raporty i zdobywamy fundusze. Naszym klientom pozostaje jedynie wdrożenie rozwiązań.

Skontaktuj się z nami

Nasz proces

Zajmujemy się procesem prowadzenia projektu na każdym jego etapie.
Rozliczamy go, piszemy wnioski o dofinansowanie, składamy raporty i koniec końców zdobywamy fundusze. Naszym klientom pozostaje jedynie wdrożenie rozwiązań.

Diagnostyka UE

Za pomocą specjalnej platformy opartej na technologii AI dokonujemy diagnozy projektu, ustalając jego ocenę w systemie od AA do CC pod względem naukowym, technologicznym i rynkowym. W tym celu platforma przeszukuje równocześnie 120 mln patentów i 180 mln publikacji naukowych, na podstawie których dokonuje efektywnej analizy i oceny projektu.

Przygotowanie wniosku

Przygotowanie wniosku jest zazwyczaj procesem jednoetapowym. Na tym etapie Unia Europejska dokonuje oceny konkursu w terminie 153 dni* od daty zamknięcia.

Decyzja GO

Następnie przedstawiany jest ogólny koszt projektu i jego zarys, a decyzja GO zapada w ciągu 30 dni. Decyzja GO jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania projektu, przy czym wszystkie firmy, które ją otrzymają na etapie oceny zdalnej, są zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej projekt oceniany jest przez panel składający się z maksymalnie 6 członków jury.

Dokumentacja do umowy

Po otrzymaniu decyzji GO, należy przygotować pełne investment memorandum. Sama decyzja jest ważna przez 12 miesięcy.

Negocjacje

Po wybraniu projektu do dofinansowania wysyłane jest zaproszenie do negocjacji, a następnie do podpisania umowy, która przewiduje komponent dotacyjny oraz obejmuje pierwszą zaliczkę na poczet dotacji.

Unia Europejska

Idealne rozwiązanie dla startupów i firm, których przełomowe projekty wpasowują się w Europejski Zielony Ład i konkursy publikowane przez Unię Europejską. Naszym celem jest wspierać pomysły poprawiające życie na Ziemi i dbające o jej dobrostan.

Dofinansowanie

Pozyskujemy nawet do 70% dofinansowania. Dbamy o uzyskanie wymaganej kwoty i upewniamy się, że projekt otrzymuje odpowiednie środki do jego zrealizowania. Standardowe dofinansowanie wynosi do 15 mln euro, jednak nasz zespół jest w stanie zdobywać fundusze sięgające nawet 40 mln euro.

Możliwości

Aplikowanie o dofinansowania z tej ścieżki praktycznie nie ma ograniczeń. Ubiegać się o nie mogą MŚP, mniejsze i większe firmy, korporacje i pozostałe jednostki. Tutaj liczy się Twój pomysł. My zajmiemy się resztą.

Zgłaszamy innowacyjne projekty zgodne z wizją Unii Europejskiej i zdobywamy fundusze z publikowanych przez nią konkursów

Jeżeli masz innowacyjny pomysł, ale nie masz środków na jego zrealizowanie, skontaktuj się z nami. Przy okazji przyszłych projektów, pomożemy Ci go sfinansować i zrealizować.