Dofinansowania UE

Zapewniamy naszym klientom dostęp do środków unijnych (bezpośrednio z KE), a nasze usługi obejmują:

  • Poszukiwanie odpowiednich dróg finansowania
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i biznes plan
  • Zebranie niezbędnej dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie
  • Monitorowanie procesu oceny projektów do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie
  • Raportowanie – przygotowywanie wniosków o płatność

Nasi experci

Klaudia Niwecka
Partner and COO
Simone Stoppa
Senior analyst

Jak możemy Ci pomóc?