Badania rynkowe

Badania przeprowadzamy na podstawie danych oraz parametrów dostarczonych przez klienta. Zazwyczaj, spis treści badań rynkowych zawiera następujące elementy:

  • Środowisko makroekonomiczne
  • Charakterystykę analizowanego sektora
  • Analizę obszarów ściśle związanych z badanym sektorem
  • Konkurs: identyfikację i charakterystykę konkurencji
  • Kanały dystrybucji i ścieżkę marketingową

Nasi experci

Dr Mariusz Kłos
Head of R&D
Alicja Zubel
Partner & CMO

Jak możemy Ci pomóc?