Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego zostały założone w 1934 roku w regionie Dolnego Powiśla, na terenie gdzie występują wysoko jakościowe warunki klimatyczno-agralne przeznaczone do produkcji rolniczej, ukierunkowanej na uprawy warzyw i owoców. Przez okres 50 lat, WZPOW w Kwidzynie, w organizacyjnej formie przedsiębiorstwa państwowego, były ośrodkiem zbytu płodów rolnych dla licznej rzeczy producentów, dodatkowo będąc największym w tym regionie zakładem przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach naszej współpracy spółka ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez transformację energetyczną firmy. Założeniem jest wprowadzenie modernizacji linii produkcyjnych, minimalizujących zapotrzebowanie na zasilanie oraz zastosowanie obiegów zamkniętych w celu zmniejszenia zużycia wody.