ODys (Optymalizator Dystrybucji) jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Pulsar, obejmującego swoim obszarem zagadnienia związane z problematyką ERP. Oprogramowanie jest zrealizowane całkowicie w technologii informatycznej Oracle, gwarantując wysoką skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność. Założeniem budowy systemu Odys jest optymalizacja oraz zwiększenie skalowalności procesów logistyki sprzedaży w ramach działalności firmy. Budowa systemu ma również na celu dostosowanie się do niestandardowych wymagań handlowych na poszczególnym rynku detalicznym oraz BTB.